Havasalföldi impérium, avagy a feudális moldo-vlachok uralma

...de nevezhetnénk munteniai, vagy vlach impériumnak is, kinek hogy tetszik, ugyanaz Bukarest basáskodása az erdélyi és moldvai gyarmatok felett. Imperium értelmező szótár szerint: birodalom; idegen népeket, területeket elnyomó és kizsákmányoló állam.
Románia két tábor harctere a feudális moldo-vlach gondolkodásúak tábora és a civilizált világhoz közeledő gondolkodásúaké. Az elsők táborába tartozik a kommunista időben valamilyen szerepet betöltők és azok leszármazottai, és a félművelt egyének. A másodikat nevezzük nyugati tábornak, néhány ezer ember, akik elutasítják a teokrácia és az állam összefonódását, a korrupt feudális gondolkodást, valamint a történelmi hamisításokon keresztül a tömegek manipulálását.

Anyaország: Nem a vég, a kezdet

Tegnap valószínűleg az egész ország népe alkotott ítéletet Borkairól, illetve a róla készült felvételek gerjesztette botrányról.
Sokan sokféleképpen fogják majd értékelni a mostani önkormányzati választásokat, a többség elsősorban nyilván saját ízlése, preferen­ciái szerint.
 

Három nemzet hőse

„Czetz János teljesítménye, áldozata és emléke napjainkban is erőt, példát és mércét ad a magyarságnak. Örüljünk, hogy minden történelmi csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk a szülőföldünkön. Örüljünk, hogy van nemzetünk, amely értelmet ad küzdelmeinknek. Örüljünk, hogy megannyi megpróbáltatás dacára nemzetünk összetartozása erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek szét akartak szakítani bennünket.”

A nemzeti állam és a nacionalizmus

A rendi államból kibontakozó új társadalom új kereteket jelölt ki magának, olyanokat, amelyek megfelelnek a demokratikus folyamatoknak és a törvényesség uralmának: a nemzetállamot. Nemzetnek a közös történelemmel és kultúrával rendelkezô közösségeket nevezhetjük. Nemzetállam az a nemzet, amely saját, szuverén állammal rendelkezik. A nemzetállamhoz való ragaszkodás érzése pedig a nacionalizmus vagy hazafiasság, Ez az érzelem az utóbbi kétszáz év történelmének egyik meghatározó erejévé növekedett.

Aristo: A betegségek kora, avagy a kor betegsége

 Egészen pontosan nem csak írni és számolni tanultam meg, hanem azt is, hogy a dolgok nem mindig a kedvünk szerint alakulnak, a felnőttek mindenféle galádságokat követelnek, nekem pedig engedelmeskednem kell, és jobban járok, ha ezt magamtól teszem, és nem várom meg a büntetést.

ELSAJÁTÍTOTTAM – PERSZE CSAK HELLYEL-KÖZZEL – VALAMIT, AMI MÁRA TELJESEN KIKOPOTT A KÖZBESZÉDBŐL, EZ PEDIG AZ ÖNFEGYELEM FOGALMA. 

NYILATKOZAT a Sapientia EMTE kolozsvári évnyitója kapcsán

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem évnyitójára nemcsak hogy meghívást kapott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hanem leplezetlen kampányolási célzattal még szóhoz is juttatták őt. Egyenesen visszataszító az a mód, ahogy Tonk Márton dékán a pártelnököt felkonferálta: „Míg a BBTE román tagozatának évnyitóját Románia jelenlegi államelnöke, Klaus Iohannis tisztelte meg jelenlétével, addig a Sapientia EMTE ünnepségét az ország következő államfője, Kelemen Hunor tiszteli meg ünnepi beszédével.” Legfeljebb abban adhatunk igazat a dékán úrnak, hogy Kelemen Hunor elnök úr – mutatis mutandis – egyazon súlycsoportba és „műfajba” tartozik Klaus Iohannis kisebbségi államelnökkel.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog