Ha korábban nem is, de legalább az elmúlt 100 esztendő alatt megtanulhattuk volna, hogy a balkáni politizálás emlőin táplált és felnőtt bukaresti hatalom képmutatása, pökhendisége, álnoksága és magyarellenessége nem ismer határt.
Légyen az jobboldali, vagy baloldali beállítottságú, egyaránt a kifosztásunkon, ellehetetlenítésünkön és megalázásunkon munkálkodott, az erdélyi magyarság és ezen belül a székelység végleges eltűntetése érdekében. És sajnos nincs ez másképp napjainkban sem, hiszen eszközökben nem válogatva ezen fáradoznak.

 

Éppen ezért félre kell állítani mindazon politikusainkat, akik nem cselekszenek ennek tudatában. Mint ahogy azokat is, akik a nemzeti ügyekben való közös fellépés helyett, a saját pecsenyéjüket próbálják sütögetni az újra és újra fellobbanó Dâmboviţa-parti sovinizmus lángjainál. Mert aki nem tudja, vagy nem akarja érzékelni az egyre jobban elharapózó magyarellenességet, és nem lépik fel keményen ellene, az alkalmatlan, gyáva, vagy áruló.

Elsősorban választott tisztségviselőink kötelessége, hogy kiálljanak értünk. Hogy képviseljék az érdekeinket. Hogy gátat vessenek az ellenünk irányuló törekvéseknek. Ahhoz viszont, hogy küzdelmük eredményes legyen, fel kell zárkóznunk mögéjük, és ezáltal is az elnyomók tudtára adnunk, hogy nem tűrjük tovább a minket sújtó intézkedéseket és jogtiprásokat. Egységet és ebből fakadó erőt kell felmutatnunk ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket. Az elmúlt 30 esztendő politikai hibáinak koloncával a nyakunkban, ezt irgalmatlanul nehéz megvalósítani, de nincs más választásunk! Csak így tudjuk lefogni az immár nem is burkoltan, hanem nyíltan létünkre törő bukaresti hatalom kezét. Most nem a különben jogos kritika és szemrehányások ideje van tehát, hanem a cselekvő összefogásé.

Fel kell leltározni, összegezni és bizonyítékok kíséretében a nagyhatalmak elé tárni súlyos sérelmeinket. Napirenden tartani azokat a nemzetközi fórumukon. Küzdelmünkhöz bel- és külföldi szövetségeseket keresni és találni. Utcára vonulni és ott is hangoztatni igazunkat.

Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog