Tömeges tiltakozás a jogtiprások ellen


Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere Fotó: Bedő Zoltán

A zuhogó eső és kicsengetések ellenére, több mint ezren gyűltek össze az Úzvölgye Kezdeményező Testület által szombatra Csíkszentmártonba meghirdetett, Kézfogás az úzvölgyi temetőért elnevezésű megmozdulásra, melyen az Úzvölgyében fekvő magyar haditemető területének jogtalan kisajátítása, és a földjében nyugvó hősök sírjainak meggyalázása ellen tiltakoztak. A jelenlévők együttérzésüket fejezték ki az ügy kapcsán ártatlanul meghurcoltakkal és támogatásukról biztosították őket.


Annak ellenére, hogy Európa szerte azt harsogják, hangoztatják, hogy Romániában minden rendben van, és a kissebségi kérdést is példásan megoldották, mi ünneplés helyett ismét tiltakozni kellett összegyűljünk. Tiltakoznunk kell az ellen, hogy „napról – napra próbálnak visszaszorítani, próbálják létünket ellehetetleníteni” és napról – napra meghurcolnak ártatlanul valakit közülünk, sőt vannak, akiket be is börtönöztek. „Kettős mércét alkalmaznak. Van egy mérce a többségi nemzet számára, és van egy mérce nekünk, kisebbségi létbe szorult erdélyi, székelyföldi magyaroknak”….Ha rólunk van szó, akkor semmi sem szent. „Nem szent a kisgyerek, nem szent a család, nem szentek az értékek, nem szent a temető, nem szentek a hősi halottak…Nem mehet ez így tovább”, véget kell vetni az elnyomásnak, és az „1989 előtti időket idéző történéseknek”– mondta az összegyűlteket köszöntve Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere.
Az elhangzottak után a történelmi magyar egyházak képviselői szóltak az egyszerű emberekből, civil szervezetek tagjaiból és vezetőiből, valamint politikusokból álló sokasághoz. Az utóbbiak soraiban jelen volt Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke, Borboly Csaba Hargita, Péter Ferenc Maros és Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke is.
„Nem akarunk a 21. század Európájában ártatlanul kihallgatásoktól félni és gyermekeinket félteni. Nem akarjuk a másét elvenni, de szeretjük azt, ami a miénk. Ebben a bábeli zűrzavarban úgy keressük az igazságot, hogy annak ne egy morzsájához ragaszkodjunk, hanem az egészhez. Támogassuk azokat, akiknek nehéz most, és ne menjünk bele provokatív, sértő akciókba, mert azok nem felemelik, hanem lehúzzák az embert” – fogalmazott Kovács Zsolt, Csíkszentmárton plébánosa.

„Támadnak, el akarnak tüntetni, fel akarnak számolni - elég volt. Mi befogadtuk a másikat, mert vendégszerető nép vagyunk, de a vendég beleült a jussunkba, rátelepedett a temetőinkre, iskoláinkra, földjeinkre. El akarja venni zászlóinkat, egyetemeinket, jelképeinket. Kérdés az, hogy hagyjuk-e? Kérdés az, hogy hol a tűréshatár és mikor mondjuk együtt – eddig és ne tovább!” – vetette fel Bíró Erika, szörcsei református tiszteletes asszony, aki a továbbiakban kitért az erdélyi magyarságot ért sérelmekre, köztük Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzésére is. Meg akarnak félemlíteni, és meghátrálásra kényszeríteni minket, ha pedig ez sikerül, akkor „lemondhatunk magyar jövőnkről, ünnepeinkről, nyelvünkről. Fogjunk össze végre,” hogy ez ne történhessen meg – zárta szavait.

Tamás János, csíkszeredai evangélikus lelkipásztor arra figyelmeztetett, hogy „az úzvölgyi temető problematikája csupán része egy széles, göröngyös útnak. Egy csepp abból a keserű pohárból, amelyből évtizedek óta kénytelenek vagyunk inni.” Az igazság azonban a mi oldalunkon áll, ezért „joggal kérjük, múljon el ez a keserű pohár! Joggal kérjük, szolgáltasson nekünk igazság!”

„Létünk ezer esztendeje alatt búzaszemként, malomkövek között is sikerült megmaradnunk. Túléltünk minden bennünket elpusztító szándékot, történelmi vihart.” Ez is bizonyítja, hogy a „létünkhöz való jogunk nem önzés, nem nacionalista egoizmus, hanem Isten teremtésének alaptörvénye. Ha egy muslicának joga van létezni, akkor egy népnek is joga van az ő anyanyelvén imádkozni, őrizni mindazt, ami érték volt számára és átadni a jövendő nemzedéknek. Jogunk van élni, levegőt venni, álmodni, jogunk van temetőkben virágot ültetni, és, ha igazságtalanul, valamint jogtalanul veszik el temetőnket, akkor jogunk van kiállni ez ellen”- jelentette ki Kovács István, sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész. Ezt követően a jelenlévők egymás kezét fogva elmondták az Úr imáját.

Kelemen Hunor, az RMDSZ országos elnöke a rendezvényt záró beszédében rámutatott, hogy mi nem rontottunk román emberek temetőibe. Mi nem akartunk román emberektől elvenni semmit: sem történelmet, sem nyelvet és iskolát, sem zászlót és himnuszt. Éppen ezért azt kérjük, ők se nyúljanak hozzá azokhoz az értékekhez, amelyeket ezer esztendeje itt, Erdélyben és a Kárpát-medencében mi, magyarok megteremtettünk. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy az úzvölgyi katonatemető és a hősi halottak emlékének meggyalázásakor is egységesnek és szolidárisnak kell lenni a magyar közösségnek. „Nem szabad gyengeséget és megosztottságot mutatnunk most. Mert ha érzik, hogy gyengék és megosztottak vagyunk, ha érzik, hogy nem vagyunk szolidárisak, pillanatok alatt átlépnek rajtunk”
Himnuszaink elénekléséhez, Szörényi Levente adta meg a hangot, akit Antal Tibor énekes és Dajka Mihály tárogatós kísért. Ne bántsd a magyart! – zúgott fel ismét háromszor a kiáltás, az esemény záró mozzanataként.

Bedő Zoltán


Megjelent a Székely Hírmondó 2019. 05. 27. számában.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog