A két világháború között az erdélyi magyarság nem volt kisebbség szociológiai értelemben, hangsúlyozza Bárdi Nándor történész, társadalmi-gazdasági pozíciói, tagjainak iskolai végzettsége, urbanizáltsága messze meghaladta az országos átlagot. Az 1920-as években kezdett formálódni a az erdélyi magyarság párhuzamos, egyenrangú társadalmi önképe, így került előtérbe a lojalitásalku, ami mai napig él. Azaz ha biztosítják a közösségi jogokat, a magyarok Románia lojális polgárai lesznek.


A Brătianu miniszterelnöknek és Anghelescu közoktatásügyi miniszternek a húszas években egyik fő elfoglaltságuk az volt, hogy a kisebbségi lojalitást félreteszik és a magyarokból minél hamarabb „jó románokat faragnak”. Iskolákat zártak be, az állami iskola udvarán a magyar diákok románul kellett beszéljenek. Anghelescu kijelentette, hogy ha a minden az elképzelése szerint halad egy két évtized alatt a magyarok asszimilálódnak.

Az 1925-ös Anghelescu-féle oktatási törvény írta elő, hogy a felsorolt tantárgyakat (földrajz, történelem) a Romániához csatolt területeken levő magyar iskolákban kötelező román nyelven tanítani. A háború utáni Európában a Népszövetség az államok feletti hatalom volt. Ez volt hívatott az új világrend létrehozására, de nagyvonalúan elfogadta Anghelescu ésa kormány magyarázkodását és áldását adta a bukaresti erőszakos elrománosításra.
1928–1931 között Parasztpárt került hatalomra az általuk hangoztatott jogegyenlőség tekintetében sem tudta kezelni a kérdést.

A korabeli sajtó ezt írta a tanügy helyzetéről

„A magyar kisebbségi oktatásügy első 10 évének mérlegét immár második cikkben adja a Magyar Kisebbség (idézet következik a lap1929. Február 1-3 számából). (Az első itt olvasható)
Mostani cikke megállapítja, hogy az 1922 év jelenti a legvégzetesebb fordulatot a romániai magyar oktatásügyben, amikor Angheleseu került a közoktatásügyi miniszteri székbe, Angheleseu a választások előtt még azt izente ugyan a magyarságnak, hogy ő a magyar iskolákat nemcsak üldözni nem engedi,, hanem azon lesz, hogy az erdélyi felekezeti iskoláknak jobb soruk legyen, mint amilyen a magyar világban volt, e hangzatos nyilatkozatok ellenére az 1922-23 tanévben már egymásután hozta meg a maga könyörtelen intézkedéseit a magyar iskolák és a magyar tantestület ellen. A cikk részletesen felsorolja ezeket az ismert intézkedéseket.

Angheleseu iskola-politikájáról Pop Ghiţă nemzeti paraszt párti képviselő nyilatkozatát közli a Keleti Újság 2-26, A nyilatkozat elismeri, hogy a régi magyar iskola-politikához mérve az Anghelescu-féle román iskola-politika rosszabb. Régen a román és szász kisebbségi közép iskolákban a magyar nyelvet csak tantárgyként adták elő s a többi tárgyak előadása az illető iskola előadási nyelvén történt, míg most az Anghelescu-féle rendszer egyenest a két nyelvű oktatást vezette be a kisebbségi középiskolákban. A két nyelvű oktatásnak semmi értelme sincsen, mert csupán az elnemzetietlenítés céljait szolgálja, már pedig az iskolának nem lehet ez a feladata. A továbbiakban Pop Ghiţă még odanyilatkozott, hogy az államsegélyhez feltétlenül joguk van a kisebbségi iskoláknak, majd pedig kijelentette, hogy az érettségi rendszer fenntartandó ugyan, de nem az Angheleseu-féle módszerrel, hanem mindenki érettségizzék saját iskolájában, saját tanárai előtt.
A román tankönyvek magyar-ellenes kirohanásairól is nyilatkozott Pop Ghita ugyanakkor. Ez a módszer kvalifikálhatatlan, annál is inkább, mert két évvel ezelőtt egy genfi nemzetközi kongresszus alkalmával Kiriatescu volt közoktatásügyi államtitkár Románia részéről hivatalos formában hozzájárult ahhoz a határozathoz, amely kimondotta, hogy az iskolából a más nemzetek ellen való gyűlölködés kiirtandó és a fiatal lelkekbe a nemzetközi béke gondolatát kell oltani.”

Ebből nem lett semmi a mai napig.

Tóth

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog