A gyulafehérvári határozat, ahogyan a korabeli sajtó írta

A határozati Javaslat

1. Erdély, Bánát és Magyarország románjainak nemzetgyűlése kimondja az összes románok és román lakta területek Romániával való egyesülését és az e g é s z B á n á t h o z  v a l ó jo­gát a Maros, a T i s z a és a D u n a között.


2. Az alkotmányodé nemzetgyűlés összeüléséig a mai nemzetgyű­lés i d e i g l e n e s  u t o n ó m i á t biztosít a fennemlített  összes területeknek.
3. Az új román állam megalapí­tása alkalmából a nemzetgyűlés elhatározza a következőket:

a) teljes nemzeti szabadság az összes népeknek, amelyek saját anyanyelvükön tanulhatnak, igazgathatják magukat és képviseltethetik magukat az összes törvény alkotta testületekben;

b) a román állam összes népeit vallásszabadságot élveznek;


c) egy teljesen demokratikus uralom életrehivása az egész vonalon;


d) általános, egyenlő, titkos, közvetlen, községenkinti, proporcinális választói jog minden 21 éves
férfi és nő számára;

e) egyesülési, gyülekezési és sajtószabadság;

f) radikális agrárreform , a földbirtokokat összeírják és az összeírás alapján . a nagybirtokokat felosztják, hogy minden földmívesnek legyen annyi földje, amennyit megművelhet;

g) az ipari munkásság olyan jogokat kap, mint bármely nyugati állam munkássága.


4 A nemszegyülés kifejezi azt az óhaját, hogy a békekongresszus ismerje el r.z összes szabad nemzetek szövetségét, amelyben a kis nemzetek is megtalálják biztos boldogulásukat.
5 A gyulafehérvári  nemzetgyűlés üdvözli a volt monarchia eddig  rabságban tartott nemzeteit; a  cseh-szlovák, a német-osztrák, a jugoszláv, a lengyel és a rutén népet.
6. Üdvözli a felszabadult Bukovinát, mely már egyesült Romániával.
7. Háláját és csodálatát fejezi ki az antant iránt, mely megmentette a civilizációt a barbároktól.
8. A z Erdélyben, Magyarországon és a Bánátban élő román nemzet ügyeinek továbbvitelére a mai nemzetgyűlés egy nagy nemzeti tanácsot választ, amely kezében fogja tartani az állami hatalmat a külfölddel és a többi nemzetekkel szemben mindaddig, amíg a kormányzó nemzetgyűlés határoz.

8 Órai Újság 1918. december 3.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog