Megtették az első lépést a magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás elsorvasztására

Kategória: Kiemelt

Ilusztráció
 
A magyar tagozat a MOGYE szenátusi üléséről való távolmaradással kívánta nyomatékosítani, hogy ellenzi az egyetemegyesítést - tájékoztatta az MTI-t Nagy Előd rektorhelyettes. Az egyetem döntéshozó testületében azonban a magyar tagozat képviselői az egyharmados arányt sem érik el, így nélkülük is határozatképes maradt a testület. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a szenátus végül ellenszavazat nélkül, három tartózkodással fogadta el a Petru Maior Egyetem bekebelezésére vonatkozó nyilatkozatot.

    Leonard Azamfirei rektor meglepőnek nevezte a magyar tagozat távolmaradását. Hozzátette: próbálta megmagyarázni a magyar tagozatnak, hogy nincsen okuk aggodalomra, sem a magyar oktatóknak, sem a magyar hallgatóknak nem származik hátránya a fúzióból. "Egészen biztos, hogy a döntésük hátterében akadémián túli okok állnak" - jelentette ki a rektor.
 
Az RMDSZ közölte: kiáll a magyar oktatók és diákok mellett, álláspontjukat fenntartja, velük együtt tiltakozik, a bekebelezés ellen pedig minden lehetséges eszközével fellép. „Egyértelmű számunkra, hogy ez a lépés a magyar nyelvű képzés megszűnéséhez vezet a következő években” – áll a Kelemen Hunor által jegyzett állásfoglalásban.
 
Az EMNP országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a MOGYE beolvasztását a román tannyelvű Petru Maior Egyetembe, egyetlen elfogadható lehetőségnek a MOGYE önállósága biztosítását tartják, „hiszen erdélyi magyar közösségünk fennmaradásának legfőbb záloga önálló intézményrendszere”, ezért felszólítják Románia kormányát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy „mindaddig ne hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg a magyar kar vezetőivel egyetértésben létre nem jön az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem” – áll a Szilágyi Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentumban.
 

Az EMNP országos elnöksége csakis az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visszaállítását tartotta elfogadható megoldásnak. "Felszólítjuk Románia kormányát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg a magyar kar vezetőivel egyetértésben, létre nem jön az önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti egyetem!" - áll a Szilágyi Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentumban.

 
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöke, Ádám Valérián (a képen) közleményében felidézi: az április 16-ára összehívott egyeztető fórumon a magyar oktatók egyöntetűen elutasították a két felsőoktatási intézmény egyesítését, a szenátus mégis az összevonás mellett döntött, kihasználva, hogy többségben vannak a román nemzetiségű tagok. Az egyetemegyesítés ellen tüntetések sorozatát szervezik, tiltakozásukat április 28-án a marosvásárhelyi kormányhivatal előtt kezdik, ezt követően Bukarestben a külügyminisztérium, majd az oktatási minisztérium elé szerveznek egyhetes tüntetést, végül tájékoztató felvonulást tartanak 11 európai uniós állam parlamentje előtt és közel 30 európai uniós orvosi és gyógyszerészeti egyetem előtt.
A tüntetés addig tart, ameddig megvalósul az etnikai diszkrimináció nélküli, egyenlő esélyt adó akadémiai hozzáállás az egyetem szenátusában, és létrejönnek az anyanyelvű főtanszékek – jelentette ki Ádám Valérián.
A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezetőtestületei a román oktatók kétharmados többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek.
 
Kapcsolódik: A románok lassan de biztosan haladnak az állami magyar oktatás megszüntetése felé