Kézdivásárhely: Iskola példája hogyan lehet az enyészetnek odavetni egy kezelő és szórakozó komplexumot


Fortyogófürdő 2011-ben, azóta az elmúlt 8 évben tovább romlott az állapota.

A kézdivásárhelyi Fortyogófürdő alapítója Nagy Ferenc aki az 1920-as években medencébe fogta területén Kézdivásárhely határában a borvizet (ásványvizet). Az 1930-as évek elején építették a gyógyfürdőt, amikor süllyesztett hideg és meleg vizes kádakban, valamint mofettában kezelhették érrendszeri betegségüket a nem csak a helybeliek. 1949-ben államosították. A kommunizmus alatt kibővítették egy 102 személy befogadására alkalmas szállodával és vendéglővel. Területe 3,8 hektár

Jelenleg a Kézdivásárhely város tulajdonában van. Az Incitato Fortyogó Kft pereli , megszeretné szerezni a tulajdon jogot minél alacsonyabb áron a bruttó 750 ezer eurót érő ingatlannak. Az árat a hivatalos felértékelő 2017-ben állapította meg. A per, perhátán oda vezetett, hogy 17 év alatt a kezelőbázis, szálloda és vendéglő használhatatlanná vált.

 

 A Fortyogófürdőt 1993-ban az Agromixt SA vette bérbe, egy felületesen, hiányosságokkal megfogalmazott szerződés alapján. Az aláírók Szőcs Csaba Ubul polgármester és Tóth Ferenc Agromixt igazgató. A cég 1994-ben átadta a szerződést az Incitato Fortyogó Kft-nek (továbbiakban bérlő), így a bérlés folytatódott a régi feltételekkel, vagyis a 10 évre szóló bérlemény 2003-ban járt le. Aláírók: polgármester Agromixt igazgató és Kovács Simon Attila a kft. tulajdonosa. Az Incitato Fortyogó Kft. 10 300 amerikai dollárnak megfelelő összeget fizetett évente, 2003-ban mikor a szerződés lejárt az amerikai dollár árfolyama: 1 USD dollá4.0532 lej (a Román Nemzeti Bank szerint). (1993-ban mikor bérbe adták az ingatlant 1993 – 1 USD dollár 760.05 lei/dollár ugyancsak a Román Nemzeti Bank szerint).

 Az 550/2002-es törvény értelmében az 10851/03. 12 .2002-es számú beadvánnyal a bérlő kérelmezi a Fortyogó kezelőközpont és vendéglátó egység megvásárlását. A törvény szerint az önkormányzat az eladásra szánt kereskedelmi és szolgáltatási egységekről listát kellett összeállítson, a felsorolásban a Fortyogó nem szerepelt. Az önkormányzat eladással foglalkozó bizottsága elutasítja a bérlő kérelmét. A döntést 2003-ban a bérlő a törvényszéken megtámadja, alapfokon a visszautasítják. Ezért a bérlő fellebbez, a brassói Táblabíróságon, amely a 365/R/23.09. 2004. végzéssel megsemmisíti a vásárlást elutasító döntést és kötelezi a bizottságot a törvény értelmében az eladási minimális ár megszabására.

 A polgármesteri hivatal lezárja az épületet és felajánlják megvételre.

 

 Még a brassai Táblabíróság végzése előtt 2003. december 24-én lejárt a bérleti szerződés. A kézdivásárhelyi önkormányzat lezárta a komplexumot és Felszólította Kovács-Simon Attilát a javak átadására, a kitűzött dátumon Kovács-Simon kft-tulajdonos nem jelent meg, az átadás nem történt meg. 2004. január 9-én az önkormányzat a kft-tulajdonossal közli, hogy nem hajlandó tovább bérbe adni az ingatlant. Ekkor a hivatal őriztetni kezdi a komplexumot a javak megőrzése végett. Mindaddig Kovács Simon nem jut be a komplexumba, amíg egy következő per folyamán nem születik döntés (2005. március 18-án), hogy az Incitato Fortyogó Kft. folytathatja az ingatlanban a tevékenységét, ami azóta sem történt meg. A végzésben az is szerepel, hogy az önkormányzat köteles megszabni a minimális eladási árat, melyet megtesz bruttó 891 207 euró értékben, ez magába foglalja a területet és az épületeket. Kovács-Simon megtámadja a döntést, sokallja az árat. 2007. június 12-én új árajánlatot tesz az önkormányzat bruttó 648 283 euró értékben, ebben csak az épületek vannak benne.

Ekkor elkezdődik a több, mint tízéves pereskedés. A örökösök is igényelik vissza a jogos tulajdonukat. Évekig dugába fullad a visszaigénylés. Az örökösöknek megvillan némi remény 2007 júliusban és rá egy évre 2008 júniusban önkormányzat Török Sándor polgármester aláírásával dönt és a 10-es földtörvény alapján a komplexum körüli területet visszaszolgáltatja az örökösöknek, meghagyva a kezelőbázis, szálloda és vendéglő működtetéséhez szükséges területet.

Visszaállamosításnak is beillik a cselekedet

 Az épületek visszaszolgáltatását az önkormányzat elutasítja, mert a régi épületeket melyek elkobzáskor léteztek lebontották és helyette újakat építettek. A birtokba helyezés ekkor még nem történik meg. Közben polgármester csere volt a városban, 2008-ban Rácz Károly került a város élére, aki a területek visszaszolgáltatását bíróságon megtámadta és kérte a megsemmisítését. A bíróság helyet ad a polgármester kérésének és megsemmisítik a visszaszolgáltatási végzéseket. A pereskedés folytatódik az Incitátó Fortyogó Kft., a polgármesteri hivatal és az örökösök között. A bukaresti Legfelső Bíróságon 2016-ban közölték a végleges döntést, a polgármesteri hivatal és az örökösök elvesztik a pert. A hivatal meg kell állapítsa az eladási árat és fel kell ajánlja az utolsó bérlőnek Incitátó Fortyogó Kft-nek megvásárlásra a Fortyogó komplexumot.

 Új vételárat ajánl fel a hivatal

 Időközben az Incitato Fortyogó Kft-nél tulajdonosi változás történik Kovács-Simon Attila megossza Patru Constantin vállalkozóval a tulajdon jogát, így már ketten 50-50 százalékban birtokolják a kft-t. Megtörténik 2018-ben az új felértékelés, amelyet felajánlanak az utolsó bérlőnek. Két felértékelést mutattak be: a hivatal elvetették a versenytárgyalást megnyerő Németh-Sinkler István egyéni vállalkozó által végzett felértékelést – amely 749 750 eurót számolt –, azt soknak ítélték, ezért a helyi tanács a liciten második helyen végzett brassói Mihaela Verdeş egyéni vállalkozó által elvégzett felértékelést fogadta el: 518 200 euró, amiből 363 000 euró a terület, 155 200 euró pedig az ingatlanok ára.

 Most már a bérlők  perelnek

 A most már két tulajdonos megint megtámadta az eladási árat és perbe fogta a Polgármesteri Hivatalt. 2018-ban a törvényszéki döntés értelmében a minimális kikiáltási ár 245 755 euró lehet, mely csupán ajánlás. A hivatal különbizottság január 9-én tárgyalt az Incitato Fortyogó Kft. képviselőivel, de nem jutottak közös nevezőre. Az elővásárlási joggal rendelkező cég a törvényszék által megállapított 245 755 eurós minimális árhoz ragaszkodott, ezzel viszont a bizottság tagjai nem értenek egyet, továbbra is fenntartják a 518 200 eurós árat.

 A polgármesteri hivatal az Incitato Fortyogó Kft-ét bepereli, mint rosszhiszemű vásárlót

 Közben új fordulatot vesz a kft. élete február 20-án Constantin Pătru vállalkozó, a társtulajdonos bejelentette: mivel más vállalkozásba kezd, kilép a cégből és áruba bocsátja ötvenszázalékos tulajdonrészét. Kovács-Simon Attila, az utolsó bérlő, akinek a törvény elővásárlási jogot biztosít, a megyei törvényszék által megállapított, mint ajánlott minimális áron – 245 755 euróért – szeretné megvásárolni az egységet, ezért indított pert az önkormányzat ellen.

A polgármesteri hivatal a 2018-as döntés ellen rendkívüli perorvoslatot nyújtott be, van egy 2006-os bírósági végzés, amely szerint a bírónak nem áll hatáskörébe meghatározni a kiindulási árat az eladásért felelős bizottság helyett. Bokor Tibor szerint az „Incitato Fortyogó rosszhiszemű és visszaél a jogokkal ezért most mi indítunk pert, mint rosszhiszemű vásárló ellen a per megindításával Eckstein-Kovács Péter jogászt bízzuk meg” - mondota a polgármester a határozat javaslatában legutóbbi tanácsülésen. A grémium elfogadta a határozatjavaslatot.

Tóth

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog