“A tájékozatlanság olyan elképesztő fokú, mintha a hallgató egy magyarul beszélő külföldi lenne”

“Sajnos a nemzetállam-ideával a kormány homokra építkezik: a Z-generáció már egyáltalán nem lesz fogékony a nemzettudatra, a nemzeti érzésre és a sokat emlegetett hazaszeretetre” – nyilatkozta Tózsa István, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Demokrata szerdai számában megjelent interjúban. Saját, egyetemi hallgatók körében végzett nemzeti identitás-kutatásaira alapozva elmondta: “a tájékozatlanság olyan elképesztő fokú, mintha a hallgató egy magyarul beszélő külföldi lenne”.

Jászi Oszkár unokái

Kísértet járja be a Kárpát-medencét. Jászi Oszkár kísértete, aki 1918-ban Magyarország föderalizálását ajánlotta fel az elszakadásra készülő nemzetiségi vezetőknek, a maradásért cserébe. Kinevették, visszautasították. Joggal. Jászi Oszkár ugyanis, az internacionalizmus és az elvont eszmék szellemi falanszterében élve, azt hitte, hogy a liberalizmus fontosabb a nemzettudatnál. Amikor a valóság arcul csapta, már túl késő volt. Egy ország ment rá. A történelem persze ismétli önmagát, Jászi szellemi unokái ismét közénk furakodtak az internacionalizmus és a liberalizmus untig ismert jelszavaival ágálva.

Gyújtsunk gyertyát!

Az álliberalizmus köntösébe bújtatott globalista erők időnként újabb és újabb, látszólag valós aggodalomból fakadó, és ezért jónak tűnő ötleteket hintenek el az egyre súlyosabb szellemi válságban szenvedő nyugati világban, amelynek mi is a részévé váltunk. Ezek viszont valójában az önazonosságtudatot hivatottak tovább rombolni a Földgolyó egésze fölötti gazdasági és politikai hatalom általuk történő megszerzése érdekében.

Kire szavazzunk november 10-én?

AZ interneten találtam a képet Nagyváradon készült (van humoruk)  megtudjuk, hogy az állatkert minden nap nyitva van, gondolom választás napján is. (Fotó: mesenincs.blog.hu)

 

Gondolom „sokakat foglalkoztat a kérdés” hogy ki lesz az aki még öt évet sétáltat minket a szakadék szélén az orrunknál fogva. Az első fordulóban igaz-e nem kérdés … a rendes magyar ember számára, de azután?
Na de álmatlan éjszakákat hozhat a második forduló, már ha lesz. Az Europa FM által az IMAS közvélemény-kutató cégtől rendelt felmérés szerint a legmeglepőbb fejlemény, hárman is bekerülhetnek.

Elfogadhatatlan!

Hozzávetőlegesen hatszázan tettek eleget a magukat nemzetvédőnek mondó, de valójában szélsőségesen magyarellenes, fasisztoid megnyilvánulásoktól és retorikától sem mentes szervezetek felhívásának, és vettek részt a román hadsereg napja alkalmából október 25-én Úzvölgyében szervezett rendezvényen.

Össznemzeti trehányság

Van valami elképesztő abban, ahogy furtonfurt használják, használjuk a nemzet fogalmát. Mert mi is a nemzet? Modern politikai közösség. Egyik típusa, a kulturális nemzet, a Rajnától Keletre: az anyanyelv, kultúra és történelem közösségén alapul. Ez a mi nemzetfogalmunk: németeké, cseheké, lengyeleké, magyaroké. A másik típus az államnemzet. Eszerint azok tartoznak egy nemzetbe, akiket az alkotmány, törvények, politikai intézmények, vagyis az állam összekapcsol. Ilyen nemzet a francia, brit, svájci, amerikai, kanadai. Egy erdélyi magyar a kulturális nemzet logikája szerint a magyar, az államnemzet logikája szerint a román nemzethez tartozik. Tessék megkérdezni, hová sorolja magát!

Havasalföldi impérium, avagy a feudális moldo-vlahok uralma

...de nevezhetnénk munteniai, vagy vlach impériumnak is, kinek hogy tetszik, ugyanaz Bukarest basáskodása az erdélyi és moldvai gyarmatok felett. Imperium értelmező szótár szerint: birodalom; idegen népeket, területeket elnyomó és kizsákmányoló állam.
Románia két tábor harctere a feudális moldo-vlach gondolkodásúak tábora és a civilizált világhoz közeledő gondolkodásúaké. Az elsők táborába tartozik a kommunista időben valamilyen szerepet betöltők és azok leszármazottai, és a félművelt egyének. A másodikat nevezzük nyugati tábornak, néhány ezer ember, akik elutasítják a teokrácia és az állam összefonódását, a korrupt feudális gondolkodást, valamint a történelmi hamisításokon keresztül a tömegek manipulálását.

Anyaország: Nem a vég, a kezdet

Tegnap valószínűleg az egész ország népe alkotott ítéletet Borkairól, illetve a róla készült felvételek gerjesztette botrányról.
Sokan sokféleképpen fogják majd értékelni a mostani önkormányzati választásokat, a többség elsősorban nyilván saját ízlése, preferen­ciái szerint.
 

Három nemzet hőse

„Czetz János teljesítménye, áldozata és emléke napjainkban is erőt, példát és mércét ad a magyarságnak. Örüljünk, hogy minden történelmi csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk a szülőföldünkön. Örüljünk, hogy van nemzetünk, amely értelmet ad küzdelmeinknek. Örüljünk, hogy megannyi megpróbáltatás dacára nemzetünk összetartozása erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek szét akartak szakítani bennünket.”

A nemzeti állam és a nacionalizmus

A rendi államból kibontakozó új társadalom új kereteket jelölt ki magának, olyanokat, amelyek megfelelnek a demokratikus folyamatoknak és a törvényesség uralmának: a nemzetállamot. Nemzetnek a közös történelemmel és kultúrával rendelkezô közösségeket nevezhetjük. Nemzetállam az a nemzet, amely saját, szuverén állammal rendelkezik. A nemzetállamhoz való ragaszkodás érzése pedig a nacionalizmus vagy hazafiasság, Ez az érzelem az utóbbi kétszáz év történelmének egyik meghatározó erejévé növekedett.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog