Kategória: Jegyzetek
Ne áltassuk magunkat, mert a német nép néhány évtizeden belül végleg megszűnni látszik.
 

„Harmadik Birodalom, amely éppen ezt a „folytonosságot” kívánta hangsúlyozni nevében a harmadik jelzővel, és amelyet azért juttatott hatalomra ez a nem létező világerő, mert segítségével próbálta meg újra ellenőrzése alá vonni a némileg „elszabadulni” látszó másik projektjét, a Szovjetuniót. Volt azonban egy igen rövid „áramszünet” e hosszú távú projektben, amit a történészek Molotov–Ribbentrop-paktumnak neveztek el.

Ekkor mintha a két birodalom stratégiai gondolkodásra leginkább képes elitjei hajlottak volna arra, hogy a globális hatalmi szuperstruktúra forgatókönyvét, miszerint kölcsönösen megsemmisíteniük kellene egymást, esetleg felülírhatják.

Vagyis a kölcsönös egymás megsemmisítése helyett inkább közösen fordulnának szembe ezzel a mindkettőjüket bábként és kifosztható erőforrás mezőként használni kívánó „nem létező” világerővel. Sohasem fog kiderülni, hogy vajon mi és hogyan hiúsította meg ezt a stratégiát.

Amely stratégia, kicsit nagyot ugorva most már a mába, ugyanannak a globális hatalmi szuperstruktúrának a nyomása alatt áll. De még kicsit visszatérve az imént vázolt helyzetre, az általa felépített és felfegyverzett Harmadik Birodalmat, mint elszabadult projektet bedönti ugyan a globális hatalmi struktúra, de a helyén, a második harmincéves háború második szakaszát (ezt nevezik a történészek második világháborúnak) lezárva 1945 után lehetővé teszi egy sorszámnevét szintén nem használó negyedik német birodalom felépülését. Ezt azonban már nemcsak szigorú ellenőrzése alatt tartja, de für alle Fälle lénye­gében teljesen fel is számolja történelmi önazonosságát.

Az identitás totális felszámolása, sőt értelmezhetetlenné tevése a feltétele annak is, hogy a néhány évtizeden át mesterségesen szétválasztott »két Németország« újraegyesülhessen.

Angela Merkelhez visszatérve, ő nem más, mint a negyedik német birodalom »szoft« végfelszámoló biztosa. Aki e feladatával párhuzamosan egész Euró­pa felszámolási folyamatának megkezdését is feladatul kapta.

A »Willkommenskultur« néven elhíresült 2015-ös döntése tehát egy pontosan eltervezett globális hatalmi forgatókönyv kulcseleme volt. Ennek megértéséhez elég csupán a német népesedési folyamatokat áttekinteni.


Az önfelszámolás legmélyebb drámája ugyanis éppen itt mutatkozik meg. Ne áltassuk magunkat, a német nép, ha és egyáltalán van még e fogalom mögött egy valóságos létező, történelmi önazonosságát feladva, néhány évtizeden belül végleg megszűnni látszik. A végzetes erejű történelmi tét tehát az, hogy van-e még esély egy sorszámnevét bátran újra használni merő Ötödik Birodalom megteremtésére. Isten óvja Németországot!”

 
Az eredeti, teljes írást Magyar Hírlap: itt olvashatja el.