Kategória: Jegyzetek

...de nevezhetnénk munteniai, vagy vlach impériumnak is, kinek hogy tetszik, ugyanaz Bukarest basáskodása az erdélyi és moldvai gyarmatok felett. Imperium értelmező szótár szerint: birodalom; idegen népeket, területeket elnyomó és kizsákmányoló állam.
Románia két tábor harctere a feudális moldo-vlach gondolkodásúak tábora és a civilizált világhoz közeledő gondolkodásúaké. Az elsők táborába tartozik a kommunista időben valamilyen szerepet betöltők és azok leszármazottai, és a félművelt egyének. A másodikat nevezzük nyugati tábornak, néhány ezer ember, akik elutasítják a teokrácia és az állam összefonódását, a korrupt feudális gondolkodást, valamint a történelmi hamisításokon keresztül a tömegek manipulálását.


A mindenkori gyarmatosítók legfőbb eszköze az alávetettség maradandó biztosítására az elején a katonai erő volt, amit majd felváltott az a mentalitás amit rákényszerítettek az elfoglalt területekre. A gyarmatterületek közvetlen megszerzése fegyveres megszállással és kereskedelmi kizsákmányolással történt. A hosszú távú megtartásához ez nem elegendő. A gyarmatosítás a fegyveres erőszak után, ahogyan a világban is történt, rasszista praktikák, az őslakos kultúra lebecsülése, és a sajátjuk erőltetése, valamint a hódítók magasabbrendűségének hangoztatásával érik el. Ez a módszer Erdély estében nem volt alkalmazható mindenütt, sem a magyarság de még a román ajkú közegekben sem, mivel egy magasabb rendű civilizáltsággal álltak szembe a feudális moldo-vlach gondolkodásuak. A trianoni diktátum után kialakult román impérium, a gazdasági kizsákmányolás mellett a tömeges betelepítést alkalmazta, hogy az általuk ismert és irányítható közeg többségbe kerüljön. Ez a réteg már elfogadta – morális, filozófiai, vallási, politikai, ideológiát – amellyel megtudták tartani a gyarmatot.
A havasalföldi impériumban jöhetnek, mehetnek vezető pártok konjunktúrák, mindenütt ott vannak a kis Dradneák, Vioricak és a hatalomra éhes Orbánok meg Barnák, akik a meglevő rendszeren felkapaszkodva igyekeznek minél magasabban megmaradni. Ez még hosszú ideig eltarthat. Megszabadulni ettől csak úgy lehet ha Romániában megkezdődik egy dekolonizációs folyamat, amely azoknak a fejébe is begyökerezik, akik még mindig a feudális gondolkodást tartják célravezetőnek. Elengedhetetlen a korrupción alapuló maffia szervezkedés megtörése a titkos szolgálatok háttérhatalmának lebontása, és az általuk kiépített párhuzamos államvezetés felszámolása.

Tóth